Pla de

Transició al

Treball

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció sol ser cap el mes de maig, durant les mateixes dates que les de cicles i batxillerat.

Cal personar-se al PQPI-PTT per lliurar el full de preinscripció, la documentació pertinent i sol·licitar data d'entrevista personal.

INSTITUT ALT PENEDÈS

PQPI-PTT

Avinguda Tarragona, s/n

08720 - Vilafranca del Penedès

Tel: 93817 17 19

Emails: pttvila@vilafranca.org / a8960023@xtec.cat